Política de privacitat

Dades personals.

En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD), l’informem de manera expressa, precisa i inequívoca que les dades facilitades per vostè a través dels formularis disposats a aquest efecte a la nostra pàgina web o en qualsevol altre canal de recollida d’aquests, així com els que es generin durant la seva relació amb la nostra entitat, seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat, degudament notificats en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat i prestació de serveis derivada de la mateixa.

Així mateix, en compliment del que estableix l’esmentada LOPD i en la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, LSSI-CE), l’informem que les seves dades podran ser utilitzades amb la finalitat d’enviar comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat mitjançant el telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

Igualment, l’informem que les seves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat o en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei i, en particular, quan es doni un dels supòsits següents:

  1. El tractament o la cessió tinguin per objecte la satisfacció d’un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari emparat per aquesta norma.
  2. El tractament o la cessió de les dades siguin necessaris perquè el responsable del tractament compleixi un deure que li imposi la norma.

En www.casacanellas.com ni es ven ni es lloga la informació personal a tercers.

Informació no personal emmagatzemada automàticament.

Quan s’accedeix a aquest lloc web, es pot, automàticament, (és a dir, sense registre previ) recollir la informació que no és personalment identificable (per exemple, el tipus de navegador d’Internet i el sistema operatiu emprat, el nom de domini del lloc web d’origen; el nombre de visites, temps mitjà de visita al nostre web, pàgines visitades). Es pot emprar aquesta informació per mesurar la utilització dels nostres llocs web i millorar el seu contingut.

Ús de cookies i navegació.

La nostra pàgina web utilitza cookies per poder prestar un millor servei als nostres clients a través de l’obtenció de la informació de seguretat en els controls d’accés de les àrees restringides i per a fins estadístiques a través del servei Google Analytics.

Google Analytics és un servei analític de web prestat per Google, Inc, una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”).

Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar el website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet.

Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google.

Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador. Haurà de consultar les instruccions i manuals del navegador per ampliar aquesta informació. No obstant això, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena funcionalitat d’aquest website. En utilitzar aquest lloc web vostè consent el tractament d’informació sobre vostè per Google en la forma i per als fins dalt indicats.

Qualitat de les dades.

Vostè serà l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant Casa Canellas de bona fe com a mer prestador del servei.

En el cas que vostè faciliti dades falses o de terceres persones sense que hi hagi el seu consentiment, respondrà personalment davant Casa Canellas, els afectats o interessats, Agència Espanyola de Protecció de Dades i, si s’escau, autoritats autonòmiques de protecció de dades, de les responsabilitats derivades d’aquesta circumstància.

Casa Canellas no recull dades de persones menors de 18 anys a través de la seva pàgina web. En el cas que una persona menor de 18 anys faciliti les seves dades a través dels formularis disposats a aquest efecte a la nostra pàgina web o en qualsevol altre canal de recollida d’aquests, es procedirà a la seva destrucció immediata en el mateix moment en què es tingui coneixement d’aquesta circumstància.

Amb la finalitat de donar compliment al que estableix l’article 4.3 de la LOPD, vostè es compromet a comunicar a Casa Canellas els canvis que es produeixin en les seves dades, de manera que responguin amb veracitat a la seva situació actual en tot moment.

Hiperenllaços.

Els hiperenllaços continguts en aquest lloc web poden redirigir a pàgines web de tercers. Casa Canellas no assumeix cap responsabilitat sobre les polítiques de privacitat, el contingut o els serveis que poguessin aparèixer o prestar-se en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que, en cap cas, impliquen cap relació entre www.casacanellas.com i les persones o entitats titulars dels continguts o titulars d’aquests llocs web.

Seguretat de les dades.

Casa Canellas es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar i adoptarà totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, desenvolupades en el títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Exercici de drets.

En compliment del que estableix la LOPD i el Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la mateixa,vostè pot exercitar, en qualsevol moment, els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant del responsable de les dades, adjuntant fotocòpia del seu DNI.

  • Responsable de les dades: Josep Armengol Vilar
  • Domicili social: Casa Canellas, sn – 08517 Sagàs (Barcelona)
  • Tel: +34 938.250.015 – +34 620.281.282
  • Contacte E-mail: info@casacanellas.com