Avís legal

Informació general.

Per tal de complir el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), s’indiquen a continuació les dades d’informació general d’aquest lloc web :

 • Titular: Josep Armengol Vilar
 • Domicili social: Casa Canellas, sn – 08517 Sagàs (Barcelona)
 • Tel: +34 938.250.015 – +34 620.281.282
 • Contacte E-mail: info@casacanellas.com
 • Web: www.casacanellas.com, i subdominis.
 • NIF: 77742450N

Condicions generals d’utilització de la pàgina web www.casacanellas.com

El present avís legal recull les condicions generals que regulen l’accés i l’ús d’aquest lloc web (http://www.casacanellas.com) el caràcter és informatiu i per a ús personal.

El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions:

 1. L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.
 2. L’accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre el titular i l’usuari.
 3. L’accés i navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús que conté.

El que accedeixi a aquesta pàgina web adopta la condició de “usuari”. Pel sol fet d’utilitzar aquesta pàgina web, l’usuari accepta plenament els termes i condicions aquí establerts i es compromet a fer-ho conformement a la llei i respectant les altres instruccions d’ús contingudes en aquesta web, així com les Condicions Generals.

L’usuari declara, sota la seva responsabilitat, ser major d’edat i tenir capacitat legal per operar en la pàgina web. Es compromet a ser responsable de tot el que faci en aquest lloc. Declara igualment que tota la informació que facilita és vertadera i exacta, sense limitacions, reserves o falsedats. L’ús excessiu o abusiu d’aquesta pàgina web pot tenir com a conseqüència la denegació de l’accés als serveis continguts en la mateixa. Es prohibeix:

 1. La seva reproducció, distribució o modificació, llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars o resulti estar legalment permès.
 2. Qualsevol vulneració dels drets de Casa Canellas o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.
 3. La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos.
 4. Qualsevol intent d’obtenir els continguts del web per qualsevol mitjà diferent dels posats a disposició dels usuaris, així com dels que habitualment s’emprin a la xarxa.

Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina.

Disseny i logos.

L’estructura del lloc web, el seu disseny i el codi font de la mateixa, així com els logotips que s’hi inclouen són propietat del titular i estan protegits per la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial. No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució, comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, d’aquests elements, sense el previ consentiment per escrit del titular.

Continguts.

Tots aquells continguts inclosos en el lloc web són propietat del titular i estan subjectes a la llicència particular que els acompanya. S’autoritza la reproducció, distribució, comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, d’aquests elements en els termes indicats en cada llicència particular.

En el cas que un contingut no estigui acompanyat d’una llicència particular, s’autoritza la reproducció total o parcial, modificació, distribució i comunicació d’aquest, per a usos comercials i no comercials, amb subjecció a les següents condicions:

 • Queda prohibida en qualsevol circumstància la desnaturalització del contingut.
 • L’usuari està obligat, en tot cas, a citar la font dels continguts.
 • L’usuari està obligat a esmentar la data de l’última actualització dels continguts.

Disposicions comunes.

El titular no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà emprendre totes les accions civils o penals que corresponguin en cas d’infracció per part de l’usuari. Està absolutament prohibit l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb fins il · lícits.

Durada.

La durada de la prestació d’aquest servei web i altres serveis integrats és de caràcter indefinit.

Sense perjudici d’això, el titular d’aquest lloc web es reserva el dret d’interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del web o de qualsevol dels serveis que l’integren.

Modificacions.

Per tal de millorar les prestacions del lloc web, el titular es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de forma unilateral . Així mateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús, així com altres condicions particulars.

Exclusió de responsabilitat.

El titular no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web, ni de l’exactitud de la informació en ell continguda.

Llei aplicable i jurisdicció.

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la Legislació Espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús als Jutjats i Tribunals de Berga.